Als eerste stedelijke agglomeratie in de EU verbiedt het gewest Brussel de teelt van GGO-gewassen in de open lucht. De Brusselse minister van Landbouw Céline Fremault vindt dat in het Brussels gewest niet kan worden vermeden dat klassieke teelten "besmet" worden door stuifmeel of zaadjes van ggo's. Daarom is wat Fremault betreft een verbod op zijn plaats. Vilt.be schrijft: "De minister wil 'een sterk signaal geven' en de kwaliteit van de landbouw verbeteren, met steeds meer aandacht voor biologische teelten."
Dit artikel afdrukken