Onderzoekers van de University of Otago (Nieuw-Zeeland) hebben een verband gevonden tussen het eten van veel groenten en fruit en je lekkerder in je vel voelen en een zinvolle levenservaring beleven. Dat wordt ook wel je 'eudemonisch welbevinden' genoemd, een meer omvattend begrip dan gewoon 'geluk'. Het onderzoek is verschenen in The British Journal of Health Psychology.

Internetdagboek
De onderzoekers lieten ruim 400 jong-volwassenen gedurende 13 dagen een internetdagboek bijhouden. Ze vroegen ze niet alleen naar wat ze aten aan fruit, groenten, snoep en zoutjes, maar ook naar hun 'eudemonische welbevinden', nieuwsgierigheid, creativiteit en positieve en negatieve emoties. Daarvoor moesten de proefpersonen bijvoorbeeld hun antwoord op vragen als: "vandaag was ik betrokken en geïnteresseerd in mijn dagelijkse activiteiten' met een cijfer beoordelen.

Meer groenten en fruit eten leidt tot meer 'eudaimonisch welbevinden'
Uit de resultaten bleek dat mensen die meer groenten en fruit eten getuigen van meer eudemonisch welbevinden, nieuwsgierigheid en creativiteit. Dat gold zowel bij een vergelijking van de proefpersonen onderling (de groep die gemiddeld veel groenten en fruit at versus de groep die gemiddeld weinig groenten en fruit at), als bij de proefpersonen zelf: op dagen met veel groenten en fruit voelden zij zich lekkerder dan op dagen met een lage consumptie. Veel snoep eten leek alleen tot wat meer nieuwsgierigheid te leiden. Er werd geen effect van de groenten- en fruitconsumptie naar de volgende dag vastgesteld.

De onderzoekers houden een flinke slag om de arm: "we kunnen niet concluderen dat er sprake is van een causaal of direct verband tussen het eten van groenten en fruit en eudemonisch welbevinden", citeert de Huffington Post. Of het je lekker en positief voelen leidt tot gezonder eten, of dat de micronutriënten in gezond eten je gelukkiger maken is dus nog lang niet uitgezocht. Nader onderzoek moet verder inzicht brengen.
Dit artikel afdrukken