In Engeland worden jaarlijks een kleine miljard kippen geslacht. Die worden voornamelijk in eigen land opgegeten. De industrie staat onder prijsdruk door importen vanaf het vasteland van Europa. Deze week werd bekend dat 180 miljoen dieren onvoldoende verdoofd zijn als ze geslacht worden.

De leden van het Britse parlementaire Environmental, Food and Rural Affairs Committee willen een onderzoek instellen naar de verdovingspraktijken bij het slachten van kippen en pluimvee. Bij wet moeten dieren dood of bewusteloos zijn als zij verwerkt worden. Van die regel mag alleen worden afgeweken in geval van religieuze slacht.
Herkenbaar niet-religieus geslachte kip kan in de post-Brexit markt een concurrentieel voordeel opleveren
In Groot-Brittannië is vorig jaar 20% van alle kippen religieus geslacht, terwijl minder dan 5% van de Britten uit overtuiging Joods of Islamitisch geslachte dieren koopt. Dat lijkt er op te wijzen dat de meeste kippen die niet of onvoldoende verdoofd geslacht worden, onnodig lijden. De British Poultry Council kon, desgevraagd door The Independent, de aantallen niet verklaren. De krant schrijft dat ministerie samen met de industrie werkt aan het achterhalen van de redenen achter de hoge cijfers. De vraag is immers of er slecht en onzorgvuldig wordt geslacht of dat er veel meer dieren religieus worden geslacht dan de markt vraagt.

Motief
Wat kan slachters bezielen om vier keer zoveel dieren als nodig religieus te slachten? Voor slachterijen en supermarktketens is het vanuit kostenoogpunt aantrekkelijker om de werkprocessen te standaardiseren en daar voldoende volume in onder te brengen. Dat mogelijke motief oppert de British Veterinary Association (BVA) in de krant. Het vlees van de onverdoofd geslachte dieren dat niet specifiek voor de religieuze groeperingen bestemd is, komt als gangbaar product in de schappen te liggen. Consumenten kunnen niet zien of zij vlees van verdoofd of onverdoofd geslachte dieren kopen. De BVA pleit daarom voor heldere etikettering van al het niet-verdoofd geslachte vlees, zodat consumenten zelf een keus kunnen maken. Zo'n eenvoudige maatregel zou de positie van Groot-Brittannië als 'koploper in dierenwelzijn' weer versterken, ook na de brexit. Ook in Nederland kopen consumenten ongemerkt religieus geslachte kip. Die wordt ook geëxporteerd naar Engeland. Herkenbaar niet-religieus geslachte kip kan in de post-Brexit markt een concurrentieel voordeel opleveren.

Het ministerie benadrukt dat het geen verbod op religieuze slacht wil instellen. "De regering respecteert de religieuze vrijheden en verwacht van de industrie, of het nu gaat om voedselproducenten of -verkopers, dat zij de consumenten alle informatie verschaft die zij nodig hebben om weloverwogen keuzes te maken."
Dit artikel afdrukken