Marks & Spencer heeft 1.000 bijenkorven met in totaal 30 miljoen honingbijen geplaatst bij 25 boerderijen, als onderdeel van het 5-jarenprogramma Farming with Nature.

Iedereen blij, zou je denken. Maar nee, Marks & Spencer slaat volkomen de plank mis, schrijft The Guardian.

'Herstel van habitats'
Marks & Spencer zou er beter aan doen de natuurlijke habitats van het Britse landschap te herstellen door de verspreiding van inheemse planten met pollen en nectar te bevorderen, in plaats van miljoenen honingbijen los te laten, roepen verschillende natuurbeschermingsorganisaties in koor.

De honingbij is maar één van de 270 bijensoorten in Groot-Brittannië. Bovendien verdringt deze 'alleseter' andere bestuivers zoals hommels, zweefvliegen en metselbijen, die vaak gespecialiseerd zijn in een paar specifieke planten.Voor die concurrentiedruk stapelt het bewijs zich inmiddels op, ook in Nederland. Uit nieuw onderzoek, beschreven op Nature Today, blijkt dat de dichtheid van wilde bestuivers op heidevelden verder van honingbijkasten waarneembaar is hoger dan dichterbij. Het leverde zelfs een richtlijn en een beslisboom op voor de plaatsing van honingbijkasten in ons land. Ook in steden is het fenomeen van de honingbij die andere bestuivers 'wegconcurreert' inmiddels bekend.

Marks & Spencer trok zich de kritiek aan. In een reactie zei een woordvoerder dat het loslaten van de honingbijen maar één van de elementen van Farming with Nature-programme is, dat tot doel heeft de aangesloten boerderijen 'weerbaarder' te maken met het oog op de grote uitdagingen waar ze voor staan (denk aan klimaatverandering, biodiverstiteitsverlies). Daarom zijn de locaties waar de bijenkasten staan met grote zorg uitgekozen en verspreid over het landschap om 'overbevolking' van een bepaald gebied te voorkomen. De natuurorganisaties zijn - een beetje - gerustgesteld: voor de hommel en zweefvlieg is ook plek in het programma.

Nationale Bijentelling
In Nederland kon je dit weekend meedoen met de nationale bijentelling. Ruim 11.000 Nederlanders telden mee. In totaal leverde het weekend meer dan 200.000 getelde bijen op. Ruim een kwart waren honingbijen.
bijentelling 2021
Dit artikel afdrukken