De Britse premier David Cameron wil het huidige uitkeringsstelsel bij ziekte en arbeidsongeschiktheid herijken. Hij vindt dat het huidige systeem mensen met langdurige, maar behandelbare, gezondheidsproblemen te weinig aanmoedigt daar iets aan te doen. Hij heeft daarom Dame Carol Black, adviseur van het Department of Health, gevraagd om uit te zoeken of het haalbaar zou zijn uitkeringen te korten van mensen die zich niet willen laten behandelen.

Belastingbetalers
"Sommige mensen hebben drugs- of alcoholproblemen, maar weigeren behandeling. In andere gevallen hebben mensen gewichtsproblemen waar wat aan te doen valt - maar in plaats van te werken verkiezen ze te leven van een uitkering. Het is niet eerlijk hardwerkende belastingbetalers de uitkeringen op te laten brengen van mensen die de hulp en behandeling weigeren waarmee ze weer een werkend bestaan zouden kunnen opbouwen", aldus Cameron op de BBC News UK.

Volgens opgave van de regering gaat het om zo'n 100.000 mensen die nu een uitkering ontvangen. In totaal krijgen in Groot-Brittannië 2.5 miljoen mensen een Employment and Support Allowance (ESA) uitgekeerd. Voor toekenning is een keuring noodzakelijk. Circa 60% van de huidige uitkeringsgerechtigden krijgt de uitkering al langer dan 5 jaar, meldt de BBC.

'A little stupid stunt'
Het plan roept een storm van protest op. Volgens voormalig alcoholist en politiek adviseur Alastair Campbell is Cameron 'zielig' en neemt hij het probleem van verslaving niet serieus. Diverse kranten noemen het plan 'a stupid little stunt'. Cameron krijgt het verwijt dat echte wereldleiders wel wat beters hebben om zich mee bezig te houden, onder verwijzing naar Merkel, de Oekraïnecrisis en de problemen van Griekenland. Vertegenwoordigers van belangengroeperingen bestrijden dat dikke mensen niet geholpen zouden willen worden. "Velen hebben alle mogelijke diëten al geprobeerd en zijn nog steeds te dik. Dus denken dat ze niet geholpen willen worden, is niet waar", citeert de Daily Mail. De politieke oppositie schrijft Camerons initiatief op het conto van de 'ideologische minachting voor degenen met een uitkering' die eigen is aan deze regering. Alle mogelijke middelen om het uitkeringsbedrag omlaag te brengen worden met twee handen aangegrepen, stelt Ukip deputy chairman Suzanne Evans.

Geen individuele verantwoordelijjkheid
Onder gezondheidsexperts raakt inmiddels de gedachte geaccepteerd dat afvallen en afkicken weliswaar behandelbaar zijn door minder te eten of het verslavende middel niet meer nemen, maar dat het werkelijke vraagstuk daarmee niet is opgelost. De vraag is immers waarom mensen daar zoveel moeite mee hebben en hoe het mechanisme dat hen daar van afhoudt kan worden doorbroken. Dat blijkt een buitengewoon taai maatschappelijk vraagstuk, waarvan de verantwoordelijkheid maar voor een beperkt deel op de schouders van een individu kan worden gelegd. Premier Cameron lijkt daar echter minder moeite mee te hebben.

Fotocredits: 'No Wasted Chair Space', Tony Alter
Dit artikel afdrukken