De Britse All-Party Parliamentary Group on Alcohol Misuse wil dat er op flessen alcohol, net zoals op sigaretten, gezondheidswaarschuwingen komen, meldt BBC News Politics. Ze hebben daarvoor een gezamenlijk document opgesteld met 10 aanbevelingen om alcoholmisbruik in Groot-Brittannië te minimaliseren.

Aanbevelingen
De parlementariërs pleiten o.a. voor een verlaging van de alcohollimiet in het verkeer, het inperken van de reclame-mogelijkheden voor alcohol en een verplichte minimumprijs per eenheid alcohol. Ook zouden ze een nationale bewustwordingscampagne willen opzetten over alcohol-issues, zorgverleners willen opleiden en de behandeling van alcoholproblemen uit willen breiden naar 15% ergste probleemdrinkers (tegen 6% nu).

Voedingswaarde, calorieën, alcohol én gezondheidsrisico's op etiket
Verder mikken de parlementariërs met name op uitgebreidere informatie op etiketten: tot op heden gaat die informatie niet verder dan het alcoholgehalte en de 'portiegrootte'. De voedingsindustrie zou daarbij als voorbeeld moeten dienen, met gedetailleerde informatie over wat het product aan 'voedingsstoffen, calorieën en alcoholgehalte' bevat.

'Pandemie'
Volgens Jackie Ballard, topvrouw van de Britse instelling Alcohol Concern is het meer dan urgent met een brede aanpak van alcoholmisbruik te komen. "Alcohol is te relateren aan meer dan 60 gezondheidsrisico's. Mensen denken aan leverschade als gevolg alcoholmisbruik, maar niet aan verhoogde bloeddruk, toenemend risico op beroertes, hartaanvallen of zelfs kanker. Dus we hebben het over een majeur probleem. De MP's (parlementsleden) beschrijven het in dit rapport als een pandemie", citeert BBC News Politics.
Dit artikel afdrukken