Sinds 1994 lijkt in totaal 28 biljoen ton ijs (28.000 miljard ton; de totale ijsmassa op aarde is nog altijd een zaak van wetenschappelijk onderzoek) van het aardoppervlak verdwenen.

Britse wetenschappers tonen zich in het wetenschappelijke blad The Cryosphere 'onthutst' over de ontdekkingen die ze deden. Met satellieten bekeken ze de polen, bergen en gletsjers op aarde om te meten hoeveel ijsdekking verloren is gegaan door de wereldwijde opwarming van het klimaat als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen.

De onderzoekers werken aan de universiteiten van Leeds en Edinburgh en het University College London. Ze denken dat hun analyse erop wijst dat de zeespiegel tegen het einde van de eeuw mogelijk met een meter zal kunnen stijgen. Om die meter in de context te plaatsen, zegt professor Andy Shepherd, directeur van het Centre for Polar Observation and Modelling van de Universiteit van Leeds dat elke centimeter zeespiegelstijging betekent "dat ongeveer een miljoen mensen uit hun laaggelegen vaderland zullen worden verdreven". In totaal gaat het dan om 100 miljoen mensen. Om dat getal in perspectief te plaatsen: volgens de jongste verwachtingen leven er rond 2100 8,8 miljard mensen op aarde. Het zal gaan om 1,1% van de wereldbevolking. Hun aantal zal wel door andere bevolkingen opgenomen moeten worden en zal daarom naar verwachting - naast andere migratieredenen - spanningen veroorzaken in de tweede helft van de zorgen. Daarbij komt dat lagere, aan zee gelegen gebieden doorgaans de meest vruchtbare landbouwgronden herbergen.
The Cryosphere - TCD - Review Article: Earth's ice imbalance
Reageer
  • Deel
Druk af