De Gezondheidsraad adviseert niet meer dan 1 glas alcohol per dag. Een overzichtsstudie, waaraan ook het Erasmus MC meedeed, concludeert dat ‘geen druppel’ het beste alcoholadvies is. En dan heb je de Britse Robin Dunbar die beweert dat alcohol het geheim is achter een goede welvaart en geestelijke gezondheid.

Uiteenlopende adviezen voor een product dat zonder twijfel de gezondheid op lange termijn kan schaden. Ondertussen bereikt in Groot-Brittannië het aantal probleemdrinkers dat hulp nodig heeft namelijk een recordhoogte. Toch krijgt slechts 1 op de 7 Britse probleemdrinkers die hulp ook echt.

Groot-Brittannië telt het recordaantal van 605.688 probleemdrinkers, meldt The Guardian. Tussen 2016 en 2017 kregen slechts 80.454 mensen de nodige behandeling voor hun alcoholverslaving. In 2013-14 waren dat er nog 91.651. Volgens Jonathan Ashworth van de Britse politieke partij Labour, is de afname van het aantal mensen dat behandeld wordt voor alcoholmisbruik te wijten aan de overheidsbezuinigingen op het volksgezondheidsbudget. “Het is verwoestend, misleidend en volledig contraproductief,“ zegt Ashworth.

Tijd voor actie, zeggen de politicus en de British Medical Association (BMA). De BMA pleit onder meer voor een minimumprijs voor alcohol. Dat moet helpen het aantal Britten dat voortijdig sterft door hart-, long- en leveraandoeningen te verminderen. Schotland ging de Britten voor door als eerste land binnen de EU die minimumprijs in te voeren als beschermingsmaatregel voor de volksgezondheid.

Nederlandse jongeren
Uit recent onderzoek door het Trimbos Instituut blijkt dat de dalende trend in het alcoholgebruik van Nederlandse jongeren van voorgaande jaren is gestopt. In Brabant ervaren ze dat aan den lijve. Het alcoholgebruik onder de leerlingen van het Varendonck College heeft nu ‘de grens bereikt’. De school neemt geen halve maatregelen om het alcoholgebruik in te perken: scholieren met een kegel moeten voortaan een blaastest afleggen, schrijft het Algemeen Dagblad.
Dit artikel afdrukken