In het Verenigd Koninkrijk is een strijd gaande tussen dierenbeschermers en koeienboeren. De mooie en aaibare wilde das zou runder-TBC verpreiden. Daarom zouden alle dassen moeten worden gedood. Een recent onderzoek wees uit dat het mogelijk verstandiger is de koeienstapel te ruimen en de das te laten leven. Het ruimen van de das zal nl. de runder-TBC vermoedelijk niet oplossen.

Zowel .. als
Deze week werd bekend dat er toch besloten wordt tot het doden van de das. Een en ander met steun van de Britse dierenartsen. Dat meldt The Journal. Het recente onderzoek blijkt in de argumentatie nauwelijks een rol te spelen. De dierenartsen wilden dat de dassen humaan gedood zouden worden. Daarnaast vinden ze dat zowel de dassenstand moet worden aangepakt als scherp moet worden opgetreden tegen ziektegevallen in de koeienstapel.

Slechts 6%
Het recent naar buiten gebrachte onderzoek stelt dat slechts 6% van de gevallen van runder-TBC door dassen wordt overgedragen.
Dit artikel afdrukken