De Europese organisatie voor de vleessector UECBV onderzocht welke gevolgen een harde brexit zal hebben voor de Europese vleesmarkt. Met een 'harde brexit' wordt bedoeld het scenario waarin Groot-Brittannië per 29 maart 2019 abrupt uit de interne markt stapt, zonder dat er handelsakkoorden of een overgangsperiode zijn overeengekomen. Dat heet het 'no-deal'-scenario.

De Nederlandse branchevereniging COV wees eerder dit jaar al op de grote gevolgen die de brexit kan hebben voor de Nederlandse vleesexport en de Nederlandse vleesproducenten. Nu is ook de situatie voor de hele Europese vleessector in kaart gebracht en dat hakt er stevig in.

Tarieven
Als Groot-Brittannië uit de interne markt stapt, zullen voor vlees importtarieven gaan gelden. Vlees valt in de hoogste tariefcategorie, met een geschatte gemiddelde heffing van 50% die voor sommige producten zelfs kan oplopen naar 100%. De opeenstapeling van importtarieven, douanelasten, veterinaire keuringen en hogere transportkosten leidt er volgens de UECBV toe dat de EU 84% minder rundvlees zal gaan exporteren naar Groot-Brittannië. De export van schapen- en lamsvlees zou met 76% terugvallen en die van varkensvlees met 48%, aldus het rapport.

Volgens de UECBV is de impact van een harde brexit "significant groter" dan de Ruslandboycot van 2014
Prijsdaling
Door de afname van het afzetvolume zal er in de EU een overschot ontstaan aan rundvlees en varkensvlees. Dat zal leiden tot een structurele prijsdaling, naar verwachting voor rundvlees met 8% en voor varkensvlees met 7%. Op korte termijn bedraagt het waardeverlies voor de rundvleesproductie €2,4 miljard en dat van de varkensvleesproductie €2,3 miljard en dat zal niet alleen de grootleveranciers van de Britten treffen (waaronder Nederland) maar echt alle Europese landen.

Volgens de UECBV is de impact van een harde brexit "significant groter" dan de Ruslandboycot van 2014 en zal het veel moeilijker blijken alternatieve afzetmarkten te vinden voor producten die niet langer in Groot-Brittannië afgezet kunnen worden.

32.000 banen
De kosten die gemoeid zijn met de veterinaire en gezondheidskeuringen zullen vooral zwaar drukken op de vele kleine en middelgrote bedrijven in de vleessector, verwacht de UECBV. De daarmee gemoeide kostenstijging schat de UECBV op meer dan €43 miljoen per jaar. De handelsstromen in vers vlees raken verstoord doordat er vertragingen zullen optreden in de huidige hoogwaardige logistieke systemen die ingericht zijn op 'just-in-time' transport. Alles bij elkaar verwacht de UECBV dat een harde brexit zal resulteren in het verlies van 32.000 banen.

Aanbevelingen
Om te voorkomen dat een dergelijk rampscenario zich voltrekt, doet de UECBV een aantal aanbevelingen in het rapport. De belangrijkste is zeker stellen van een tijdige en voldoende lange overgangsperiode om het bedrijfsleven in staat te stellen zich aan de nieuwe regelingen aan te passen. Daarnaast is het belangrijk te streven naar gelijkwaardigheid van de post-Brexit regelgeving in de EU en Groot-Brittannië.
Dit artikel afdrukken