Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor de werking van antibiotica. Dat komt doordat we niet zorgvuldig genoeg met antibiotica om gaan, het gebruik bij mens en dier niet overal goed geregeld is en bacteriën steeds resistenter blijken te worden.

Reductie van antibioticaresistentie staat bij Minister Schippers al lang bovenaan de agenda. In dat kader sloot zij in 2013 een samenwerkingsovereenkomst met de Wereldgezondheidsorganisatie over dit onderwerp en organiseerde ze vorig jaar een wereldtop.

Multidisciplinair actieplan
In de aanloop naar het Nederlandse EU- voorzitterschap stelde Schippers een breed actieplan op, dat ze samen met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, staatssecretaris Dijksma van Landbouw en staatssecretaris Mansveld van Milieu vandaag in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer presenteerde. Het actieplan is opgesteld met vertegenwoordigers van de zorgsector en andere betrokkenen, meldt de NOS.

Samenhangende aanpak
Het plan stelt onder meer 6 doelen voor de komende 5 jaar.
1. Een aantoonbare verdere vertraging van de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën in de zorg
2. Het aantal dragers van resistente bacteriën en het aantal infecties en sterfgevallen als gevolg van antibioticaresistentie binnen Nederland blijft op het huidige niveau of daalt
3. Realiseren van een infrastructuur teneinde gezamenlijk met andere EU landen de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie te beheersen
4. Reductie van het aantal vermijdbare zorggerelateerde infecties in de hele zorgketen met 50%
5. Geen verdere afname van de mogelijkheden om patiënten met infecties door resistente bacteriën effectief te behandelen
6. Reductie van minimaal 50% van het gebruik van onjuist voorgeschreven antibiotica in de totale zorgketen (zowel overbehandeling als onderbehandeling).

Het actieplan gaat uit van de one health-visie, de nauwe verbondenheid tussen menselijke gezondheidszorg en diergezondheidszorg. Nederland loopt internationaal voorop met deze samenhangende aanpak van antibioticaresistentie.
Daarnaast wil Schippers ook extra onderzoek starten naar de verspreiding van resistente bacteriën via voedsel naar de mens en naar de Nederlandse situatie van antibioticaresistentie in het milieu.

Het kabinet stelt jaarlijks 9 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het plan.

EU Conferentie
Het actieplan komt een half jaar voordat Nederland het voorzitterschap van de Europese Unie overneemt. Schippers en Dijksma willen tijdens dat voorzitterschap ook binnen de EU vooruitgang boeken met het bestrijden van antibioticaresistentie. Resistente bacteriën houden zich nou eenmaal niet aan landsgrenzen.
Daartoe organiseert Nederland in 2016 een conferentie voor de EU-ministers van Gezondheid en Landbouw. Kennisuitwisseling over de beste aanpak van de problematiek over de volle breedte moet leiden tot nieuwe afspraken over het terugdringen van antibioticaresistentie in de Europese Unie.

Fotocredits: ‘Antibiotic resistance tests; the bacteria in the culture on the left are sensitive to the antibiotics contained in the white paper discs. The bacteria on the right are resistant to most of the antibiotics.’ Dr Graham Beards via Wikimedia
Dit artikel afdrukken