In de aanloop naar een stemming op 7 juli over maatregelen die de Brabantse veestapel moeten terugbrengen, gaf vandaag de Brabantse Milieufederatie (BMF) een stemadvies. De BMF schrijft in een persbericht: Dit pakket maatregelen is niet het einde van de transitie van de veehouderij, maar pas het begin. De komende tijd moeten overheid, veehouderijsector, natuur- en milieuorganisaties en burgers samen werken aan een maatschappelijk gedragen, duurzame veehouderij. De Brabantse Milieufederatie levert daar graag haar bijdrage aan.
De provincie stelt voor om staldering in te voeren voor varkens- en pluimveestallen in Midden- en Oost-Brabant. Dat betekent dat als een veehouder zijn bedrijf wil uitbreiden, er eerst iets meer stalruimte elders moet verdwijnen. De BMF was liever verder gegaan door de staldering in heel Brabant in te voeren en ook melkvee eronder te laten vallen, maar dit is toch een stap in de goede richting. Het zorgt in de overbelaste gebieden immers voor een stop op de groei van de veestapel, waardoor op termijn de veedichtheid in die gebieden en de daaruit voortkomende overlast in ieder geval niet zal toenemen en waarschijnlijk iets zal afnemen. Stalderen vraagt wel om meer dan alleen het instellen van een loket. Een actieve rol van de provincie in de uitvoering en handhaving van de regeling als geheel is daarom van groot belang.
BMF - BMF steunt eerste, noodzakelijke stap op weg naar transitie veehouderij - Brabantse Milieufederatie
Reageer
  • Deel
Druk af