Boerenorganisatie ZLTO is boos over de dit weekend per direct ingevoerde bouwstop voor veehouders. Volgens ZLTO is de bouwstop 'funest voor de boeren en heeft deze verstrekkende gevolgen voor de hele keten'. Ook over het andere beleid voor de glastuinbouw, de melkveehouderij rond natuurgebieden en het beregeningsbeleid uit ZLTO zijn ongenoegen.

“We zijn het gewoon zat”, zegt bestuurder Herman van Ham in Boerderij. "Wij eisen daarom van Gedeputeerde Staten op korte termijn harde toezeggingen over aanpassingen van de provinciale instrumenten.”
Dit artikel afdrukken