De massa-extinctie zou het gevolg zijn van een fiks zuurstoftekort in de oceanen. In Schotland en Groenland verzamelden de onderzoekers grondmonsters op plekken die in het Devoon bodems van meren waren. Op basis van sedimentanalyses vermoeden de onderzoekers dat wortelstelsels de oorzaak zijn voor de massa-extinctie.

De wortelstelsels zouden namelijk geleid kunnen hebben tot een fiks zuurstoftekort in de oceanen.

Wortels leiden tot zuurstoftekort in zeeën
Hoe krijgen boomwortels dat voor elkaar? Toen de eerste boomwortels door evolutie ontstonden, zakte het gehalte aan fosfor in de bodem. De bomen haalden het uit het gesteente en namen het op in hun stengels en bladeren. Stierven ze af, dan spoelde de inmiddels fosforrijke grond uit naar meren en zeeën. Dat zou tot algenbloei hebben geleid en de algen gebruikten veel zuurstof.

In de sedimenten van de onderzochte meren konden de onderzoekers fosfor- en zuurstofschommelingen aantonen. Voor veel in de zeeën levende planten- en diersoorten betekende het zuurstoftekort het einde, zeggen de onderzoekers.

Andere oorzaken
Toch overtuigt deze hypothese niet iedereen: de fosfor- en zuurstofschommelingen zouden ook een andere oorzaak kunnen hebben, zegt Maya Elrick van de universiteit van New Mexico, die niet betrokken is bij de studie. Het massale uitsterven van soorten in het Devoon zou bijvoorbeeld ook veroorzaakt kunnen zijn door vulkaanuitbarstingen.

Nu is de mens de boosdoener
De eutrofiëring die de studie beschrijft lijkt op het fenomeen wat wij kennen van bijvoorbeeld de Oostzee - al speelt het nu wel op kleinere schaal dan in het Devoon.

Tegenwoordig houdt de dikke laag grond die we nu hebben meer nutriënten vast dan het nog maar dunne laagje dat de aarde tijdens het Devoon bedekte. Een massale uitsterving van soorten door wortels hoeven we dan ook niet meer te verwachten.

Op dit moment is vooral de mens verantwoordelijk voor CO2-concentraties in de atmosfeer en misschien ook wel voor een massa-extinctie van soorten.
Dit artikel afdrukken