Het Amerikaanse U.S. Forest Service onderzocht de invloed die bomen hebben op de volksgezondheid. Volgens hun berekeningen, gepubliceerd in Environmental Pollution redden bomen jaarlijks 850 levens, vermijden ze 670.000 gevallen van ademhalingsproblemen en besparen ze 7 miljard dollar aan gezondheidskosten. Bomen dragen bij aan het filteren van stikstofoxide, ozon, zwaveloxide en fijn stof uit de lucht, stoffen die bij mensen kans geven op longziekten, hart- en vaataandoeningen en neurologische problemen.

Hogere score in de stad
Bomen in landelijke gebieden zijn succesvoller in het uit de lucht filteren van schadelijke stoffen, maar bomen in de stad hebben een grotere 'gezondheidsimpact'. "Wat betreft de impact op de volksgezondheid scoren bomen in stedelijke omgevingen veel hoger dan bomen op het platteland, door hun nabijheid tot de mens", zegt Dave Nowak in De Morgen."We stelden vast dat, over het algemeen, een dichtere begroeiing ook tot meer afname van vervuiling leidt, en dat die op haar beurt leidt tot positieve effecten op de volksgezondheid."

Minder misdaad
Bomen in de stad blijken nog een ander positief effect te hebben. In stadsdelen met meer bomen komt minder misdaad (diefstallen, inbraken, overvallen en schietpartijen) voor. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Vermont naar de misdaadcijfers en boomdichtheid in de stad Baltimore. De causaliteit is uiteraard niet vastgesteld. Er is slechts sprake van een zogenaamde associatie: waar veel bomen staan, komt minder misdaad voor.
Dit artikel afdrukken