Het persbericht van Agractie van vanmorgen:

Gisteren, 11 oktober, heeft Agractie kennis genomen van de inhoud van de door FDF (Farmers Defence Force, red.) georganiseerde protestactie op 16 oktober.

Gezien de turbulente ontwikkelingen vanuit het kabinet en de provincies om boerengezinnen de nek om te draaien is het meer dan nodig hiertegen krachtig in het geweer te komen.

Niet voor niets hebben ook tal van organisaties de banden met het ministerie van LNV opgeschort, het vertrouwen opgezegd, en ultimatums gesteld.

Het is meer dan nodig dat het RIVM erkent dat metingen niet deugen, en conclusies en modellen geen wetenschappelijke grond hebben.

Het beleid van dit kabinet inzake de agrarische sector is desastreus, en moet anders.
Agractie spreekt zijn volledige steun uit voor de actie van 16 oktober, mits deze binnen de kaders van de wet, en publieksvriendelijk blijft.
Neem deel aan deze actie om deze tot een succes te maken!

We hopen dat ook deze actie zal bijdragen om politici, bestuurders en ambtenaren te doen inzien dat het onnacceptabel is dit deel van ons cultuurhistorisch erfgoed, de boeren, het bestaan in Nederland nagenoeg onmogelijk te maken.


UPDATE: 18:30 uur:
Vanmiddag besloot gedeputeerde Johannes Kramer de stikstofregels in te trekken na de protesten van boeren met trekkers in de binnenstad van Leeuwarden bij het Provinciehuis. Op de site van de site van de Leeuwarder Courant legt Kramer (in het Fries) uit waarom.

Beelden van de trekkerprotesten vandaag in Wageningen naar aanleiding van het debat van de Gelderlander/Algemeen Dagblad over de consequenties van het rapport 'Niet alles kan' van de Commissie Remkes


Dit artikel afdrukken