Iemand lekte een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar de NRC. Daarin valt te lezen dat het uitkopen van boeren historisch gezien nooit tot meer dan enkele procenten minder dieren leidt in Nederland. Er is geen reden om te verwachten dat uitkoop om de stikstofdoelen van het kabinet te halen ditmaal anders zal uitpakken.

Het kabinet beoogt de stikstofuitstoot in 2030 te halveren. Met dik €7 miljard euro in kas wil het boeren laten stoppen en uitkopen. Dat moet leiden tot "tientallen” procenten minder vee in Nederland, volgens het PBL, schrijft de NRC.

Volgens het PBL tonen uitkoopregelingen van de afgelopen 25 jaar aan dat een regeling doorgaans resulteert in maar "enkele procenten” minder dieren. "De hoge verwachtingen over het beëindigen van veehouderijen lijken niet gestoeld op een systematisch inzicht in de effecten van beëindigingsregelingen”.

Tevens signaleert het PBL dat het "extra veel geld kost" om rendabele bedrijven uit te kopen "omdat hun rendement nog beter wordt als een deel van de veehouderijen stopt".

De analyse van het PBL komt daags voor de adviezen van gespreksleider Johan Remkes die het kabinet behalve een politieke ook een inhoudelijke weg uit het stikstofmoeras moeten bieden.

De constatering van het PBL mag gelden als een heel gebruikelijk inzicht. De enige manier om dieren te minderen is een quotering op aantal. Maar zelfs in dat geval zal het aantal liters per melkkoe - en daarmee de mest en ammoniakuitstoot (bij ongewijzigd stalbeleid) - flink stijgen.
Reageer
  • Deel
Druk af