Uit ons App-netwerk brengen we onze lezers weer de laatste update over het boerenprotest dat op 1 oktober in Den Haag plaats lijkt te gaan vinden. Waar aanvankelijk tractoren indruk moesten maken, lijken de autoriteiten die weg af te snijden. De protesteerders geven aan zich daarbij neer te leggen, maar hardere actie te voorzien als hun protest geen effect in de door hen verwachte richting heeft.

De App van vandaag luidt:

Geachte Agrivisten,

Gisteravond hebben wij de Agractie vergadering van afdeling Flevoland gehad.

In de sorteerruimte van de familie Boon waren ruim dertig aanwezigen. Initiatiefnemer Bart Kemp heeft uitgebreid uit de doeken gedaan hoe de afgelopen weken zijn verlopen. De actie is ontstaan uit onvrede met het huidige landbouwbeleid, maar vanuit Kemp vooral door de beeldvorming en het feit dat de landbouw overal de schuld van krijgt.

Doelen die Kemp voorstaat zijn:
- verkleinen van de kloof tussen boer en burger.
- balans in het debat brengen.
- een stem vormen vanuit de agrarische sector.
- Nederlandse boeren weer trots maken
- de politiek positief beïnvloeden
- het tentoonspreiden een positiever beeld over de landbouw vanuit de overheid(bijv met tv spotjes)
- het stimuleren van verkoop en gebruik van nationale producten bij overheidscateraars en in de retail

Dat hiervoor goede mensen nodig zijn die het een en ander op gaan pakken is duidelijk. Wie dat zijn nog niet. Suggesties hiervoor zijn van harte welkom. Vervolgens nam Arjan Schuiling, portefeuille houder akkerbouw bij FDF, het woord. Hij gaf aan dat FDF, in ieder geval voor de duur van de actie, de harde lijn verlaten heeft en publieksvriendelijk wil demonstreren. "De hoeveelheid mensen die wij gezamelijk op de been kunnen brengen is onze kracht" aldus Schuiling. "Het moet massaal worden". Daarna volgden er nog discussies met de zaal.

Concreet zijn er de volgende zaken afgesproken/toegezegd:
- een organisatiebureau dat gespecialiseerd is in het organiseren van demonstratie zal het Malieveld inrichten en voor de benodigde vergunningen zorgen
- Het OM heeft aangegeven niet te zullen toestaan dat er ook maar 1 trekker Den Haag bereikt
- Gemeente Den Haag staat niet onwelwillend tegenover het initiatief en wil wel meewerken
- Op het Malieveld is officieel plek voor 150 trekkers. De rest zal in een nabijgelegen park geparkeerd moeten worden. Waarna pendelbussen ons naar Het Malieveld zullen brengen. Of dit in de praktijk ook zo gaat werken zullen we moeten ervaren
- Momenteel wordt er geprobeerd een vergunning te krijgen voor het rijden over de snelweg van Utrecht naar Den Haag. Of dit lukt zal ook afhangen van de omvang van de actie. Hoe meer aanmeldingen hoe harder die snelweg nodig is om niet de hele randstad in een verkeerschaos te laten eindigen
- alle provincies kunnen zelf een verzamelplek organiseren waar vandaan zij, via binnenwegen, naar de centrale verzamelplek in Utrecht zullen gaan
- noemen de provincies zelf geen plek dan zal het evenementenbureau zich hierover buigen
- In verband met de bereikbaarheid is Kemp op het hart gedrukt een lokatie ten oosten van Utrecht te kiezen voor het centrale verzamelpunt. Hij zal dat meenemen. -om zoveel mogelijk medestanders te overtuigen mee te doen zal Kemp/evenementenbureau actief de grote partijen gaan benoemen die hun medewerking hebben toegezegd
- ForFarmers betaalt het evenementenbureau. Trioliet neemt de "voerwagens" op het Malieveld voor zijn rekening
- als er uit publieksvriendelijke acties geen meetbaar resultaat komt zullen er volgens zowel Kemp als FDF hardere acties moeten volgen. Kemp geeft aan hierin zelf geen rol te zullen spelen
- de verzamelplaats van Flevoland mag en zal gedeeld worden op de website van Agractie, ook al is dit, met het oog op dierenactivisten of blokkades door politie, een risico


Het bericht is licht ge-edit voor de leesbaarheid.
  • Deel
Druk af