Eurostat - het CBS van de Europese Unie - meldt dat het inkomen van veel boeren in de Europese Unie is gedaald. Nederlandse en Belgische boeren zien een groei. Hun Hongaarse, Franse, Italiaanse en Portugese collega's vallen gevoelig terug met dalingen tussen de 10 en 20%. Europa als geheel daalt met 6,3%.

De cijfers zijn te bekijken op de site van Eurostat. Hoofdverantwoordelijk voor deze ontwikkeling zijn de dalende prijzen die boeren voor hun produkten krijgen.
Uit de analyse wordt niet duidelijk waarom de Nederlandse landbouwsector meer is gaan verdienen. Laten we hopen dat het beleid van minister Veerman - het stimuleren van niches in kwaliteit en toegevoegde waarde - zijn vruchten afwerpt.
Dit artikel afdrukken