Er is een groep boeren die minder wil produceren en er is een groep die juist veel meer wil maken om de wereldmarkt bij te houden. In Wageningen is daar een oplossing voor verzonnen: trek ze uit elkaar. Zet de extensiveerders bij elkaar en doe hetzelfde met de intensiveerders.

Het plan is bedacht door de Wageningse professor Martha Bakker. Ze is hoogleraar landgebruiksplanning van Wageningen Universiteit & Research (WUR). Volgens haar zijn boeren als hagelslag. Ze zitten overal, maar je moet concentratiegebieden maken. Dan hebben biologische boeren geen last meer van de overwaaiende pesticiden van hun intensief boerende buurman. Die buurman hoeft dan niet meer te klagen over overwaaiend onkruid. En je zou er een mooier landschap van krijgen. Intensieve veehouderijen bederven immers het uitzicht met hun grote stallen en voedersilo’s. In extensief gebied heb je daar geen last van.

Het plan wordt onderschreven door de landbouwcoryfeeën Cees Veerman - wetenschapper, boer en oud-minister - en agronoom Rudy Rabbinge - emeritus hoogleraar aan de WUR die al jaren pleit voor zo'n scheiding. Er is een nieuwe ruilverkaveling voor nodig om soort bij soort te zetten. Veerman en Rabbinge denken dat het kan en het correspondeert met hun gedachten. Deel de bestaande 1,9 miljoen hectares landbouwgrond op in intensieve (ruim 800.000) en extensieve (circa 1,1 miljoen, vooral de zandgronden in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Drenthe en de veenweidegebieden) en ga varkens en kippen houden in de haven van Rotterdam en bij Schiphol. Het idee van de varkensflat (inmiddels zo'n 15 jaar geleden gesneuveld) komt toch weer in zwang.
de Volkskrant - Wagenings plan: verdeel de soorten landbouw in zones over Nederland. Want boeren zitten elkaar nu in de weg
Reageer
  • Deel
Druk af