Ruim 320.000 mensen uit 28 Europese landen hebben deelgenomen aan de volksraadpleging over het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Zowel naar rato van de bevolking als in absolute zin kwamen verreweg de meest stemmen uit Duitsland. 140.000 Duitsers stemden (op een bevolking van 81 miljoen mensen); met 40.000 stemmen kwam de tweede stem uit Frankrijk (op een bevolking van 67 miljoen). Slechts 7.000 Nederlanders reageerden. Bijna 21.000 Belgen vulden de enquête in.

Kaping
De Europese Commissie startte begin februari met een online publieke consultatie over de modernisering en de vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dat moet zorgen voor een gestructureerd debat met alle mogelijke stakeholders om zo op een open en transparante manier een zo breed mogelijk scala aan meningen over het landbouwbeleid te verzamelen. Opvallend was dat slecht drie procent van de respondenten uit de landbouw komt. Volgens natuurorganisaties duidt dat op een proteststem. Verschillende organisaties hebben burgers daartoe aangezet met voorgeprogrammeerde webtools met standaardantwoorden. Freek Verdonckt van de Vlaamse organisatie Natuurpunt zegt: “de miljarden aan landbouwsubsidies moeten voortaan besteed worden aan echte ‘boerenlandbouw’ die voedsel kan produceren zonder milieu en biodiversiteit te ondermijnen in plaats van het tevergeefs in de agro-industrie te pompen.”

Grote landbouworganisaties betreuren wat zij beschouwen als een vorm van kaping door hun tegenstanders; zij vinden dat de stemmen van burgers die via een webtool hebben gestemd niet serieus moeten worden genomen en slechts voor 1 stem mogen gelden. Vanuit de Belgische landbouw noteert Vilt: "Wij hopen dat de Commissie deze identieke reacties als één reactie gaat beschouwen. Een beperkter aantal antwoorden van landbouwers mét praktijkervaring weegt voor de Europese Commissie meer door dan een groot aantal antwoorden van mensen zonder terreinervaring.”
Dit artikel afdrukken