Dat is de uitkomst van een media-analyse die door de KU Leuven werd uitgevoerd in het kader van het Europese SUFISA-project. Voor dat onderzoek namen wetenschappers zo'n 100 artikelen uit de jaren 2006-2016 uit de meest populaire Vlaamse kranten onder de loep. Vragen die aan bod kwamen waren onder meer: Wat schrijven de kranten over de landbouwsector? Welk beeld krijgt de gewone burger van de landbouwsector? Welke actoren staan in de schijnwerpers, en wiens stem is ondervertegenwoordigd in het debat?

Het bleek maar zelden voor te komen dat de boer zelf aan het woord komt. "De kleinschalige boer die zijn waren rechtstreeks aan de consument verkoopt, komt af en toe (positief) in beeld maar de collega-landbouwer die levert aan veiling, groothandel of industrie werd haast compleet over het hoofd gezien," schrijft Vilt. Het positieve aspect dat eruit springt is dat de kleinschalige boer gepositioneerd wordt als de voedselproducent die zorg draag voor maatschappij en milieu.

Een andere constatering is dat de boeren in de periode 2007-2015 een soort automatische spreekbuis krijgen in de persoon van Piet Vanthemsche, voorzitter van de Boerenbond. Na zijn vertrek neemt de Boerenbond als organisatie die rol over. Hoofdonderzoeker Tessa Avermaete: “Wel stellen we vast dat de stem van de landbouwer zelf ontbreekt in de kranten, zeker wanneer het landbouwers betreft die zich niet rechtstreeks richten tot de eindconsument maar contracten afsluiten met de verwerkende industrie, leveren aan de veiling, of kiezen voor export. Komt dit type landbouwer aan het woord, dan is dat meestal in crisissituaties zodat de burger een sterk vertekend beeld krijgt van onze Vlaamse landbouwsector.”

Landbouwonderwerpen die in de onderzoeksperiode aan bod kwamen in de Vlaamse media waren onder meer melk en melkquota, mestoverschotten, de varkenssector, illegale praktijken en slachthuizen, ritueel slachten en, als gevolg van de Ruslandcrisis, de appel- en perentelers.
Dit artikel afdrukken