LEI Wageningen UR publiceert vandaag zijn jaarlijkse Landbouw-Economisch Bericht (LEB). Daarin besteedt het LEI speciaal aandacht aan de steeds verder oprukkende externe financiering van land- en tuinbouwbedrijven. Boeren blijken de afgelopen tien jaar hun leningen meer dan verdubbeld te hebben: van gemiddeld € 315.000 naar € 700.000 per bedrijf. Deze balansverlenging zet boeren zwaar onder druk. Bovendien zijn door de crisis banken minder scheutig leningen te verstrekken, vandaar dat 'alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding en kredietunies' de kop opsteken, meldt de WUR.

In een reactie op het LEB stelt LTO-voorzitter Maat dat de externe financiering 'bedrijven kwetsbaar [maakt] omdat de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen ongunstiger wordt.' ‘Ondernemers doen er goed aan die verhouding scherp in beeld te houden in relatie tot de investeringen die ze willen doen. Hun schuldenpositie in vergelijking met concurrenten in omringende landen heeft daar alles mee te maken.’

LTO roept daarom de banken op met 'nieuwe, creatieve oplossingen te komen voor de toekomstige financiering van agrarische bedrijven'. Maat: "We nemen als agrosector internationaal een toppositie in en de toekomstige financiering van bedrijven mag geen drempel worden om de positie vast te houden."
Dit artikel afdrukken