FrieslandCampina heeft zijn duurzaamheidsdoelen aangescherpt. De coöperatie streeft naar een 'circulaire melkproductie' per boerenbedrijf in 2025, schrijft Nieuwe Oogst. In Boerderij legt coöperatievoorzitter Frans Keurentjes dat begrip als volgt uit: “Uitgangspunt is dat jouw last niet wordt afgewenteld op een ander. Het gaat erom dat je verantwoordelijkheid neemt.” Bij deze gesloten kringloop hoort aandacht voor weidegang, dierenwelzijn, een aantrekkelijk landschap met biodiversiteit en een goede relatie met de samenleving, vindt de melkcoöperatie.

Concreet bestaat de visie volgens Keurentjes “uit drie pijlers die we willen versterken en doorontwikkelen. Het gaat om zorg voor dier en natuur, waarde voor ons en waarde in en voor de samenleving. Binnen deze pijlers hebben we verschillende ambities gesteld als het werken aan een gesloten bedrijfskringloop, een goed verzorgd leven voor de koe en een marktgerichte instelling binnen de hele keten.”

Met zijn duurzaamheidsvisie Melk met Meerwaarde zegt FrieslandCampina in te willen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en politiek en de vraag vanuit grote klanten, zoals Unilever en Danone. Volgens FrieslandCampina is duurzaamheid niet langer een toeter of bel, maar de kern van de bedrijfsvoering.

Met de nieuwe visie denkt FrieslandCampina de toekomst van de melkveehouderijen en de coöperatie veilig te kunnen stellen. FrieslandCampina gaat daarbij uit van het ondernemerschap van zijn leden. Met hen wordt gekeken hoe per bedrijf invulling gegeven kan worden aan de duurzaamheidsvisie.

In een hoofdredactioneel commentaar concludeert Boerderij dat FrieslandCampina af wil van de slechts op volume gerichte, intensieve melkveehouder, maar dit nog niet hardop durft te zeggen. De richting is volgens het vakblad overduidelijk: inzetten op meer toegevoegde waarde en het instellen van een leveringsquotum. Dat moet leiden tot een hogere prijs voor de melk door een focus op premium-producten met een verhaal. Boeren die daar geen brood in zien, moeten vertrekken. Keurentjes formuleert dat in gesprek met Boerderij met deze woorden: "wie niet mee wil, heeft geen toekomst bij onze coöperatie."
Dit artikel afdrukken