De Tweede is gisteren akkoord gegaan met een mestverwerkingsplicht voor veebedrijven. Als veebedrijven een mestoverschot hebben dat zij niet zelf op hun eigen grond kunnen benutten, zullen ze de mest moeten (laten) verwerken. Bijvoorbeeld tot exporteerbare mestkorrels die in het buitenland kunstmest kunnen vervangen. Dat schrijft het AD.
Dit artikel afdrukken