Bart Jan Krouwel is medeoprichter en destijds eerste directeur van de Triodos Bank. In 1996 werd hij op verzoek van Herman Wijffels benoemd als Directeur Duurzaamheid & Maatschappelijke Innovatie van Rabobank Nederland. In 2002 is hij uitgeroepen tot Milieuprofessional van het Jaar. Voor Krouwel is er maar één vorm van landbouw: de biologische. Dick Veerman spreekt met hem over de knelpunten die hij ziet in de strijd op weg naar een duurzamere wereld.

De oplossing is volgens Krouwel: biedt minder keuze in de schappen en maak goede onderlinge prijsafspraken
Tijdens de varkenspestcrisis bedacht men een oplossing voor de gezondheidsrisico’s van de intensive veehouderij. Krouwel was als bankier betrokken bij de ontwikkeling van een convenant met 22 verschillende partijen om de boeren over te kunnen laten schakelen naar biologische veehouderij. Er ontstond echter een overaanbod van biologisch vlees omdat de consument de hogere prijs niet wilde betalen, zodat veel boeren uit frustratie weer terugschakelden naar hun oude productiemethode of zelfs helemaal zijn gestopt. Albert Hein was indertijd de enige die een afnamegarantie afsprak, met onverkochte voorraden bleef zitten en daarvoor manhaftig het verlies droeg.
De keten van boer tot kassa moet beter geïntegreerd worden om vraaggericht te kunnen produceren, volgens Krouwel.Krouwel voorziet dat een aantal partijen daarbij dwars kunnen liggen. Bijvoorbeeld de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die als mededingingsautoriteit prijsafspraken verbied, terwijl Krouwel juist daarin de oplossing ziet. Het is volgens hem een probleem dat enerzijds de overheid verduurzaming in de agrarische sector omarmt, terwijl aan de andere kant daarbij beperkende maatregelen oplegt.

De oplossing is volgens Krouwel: biedt minder keuze in de schappen en maak goede onderlinge prijsafspraken. “De boer blijft door de concurrentie tussen de retailers en al die andere schakels in de keten nog steeds de klos!" als dat niet gebeurt, zegt Krouwel.
Dit artikel afdrukken