In Parijs begonnen vandaag de klimaatonderhandelingen over 'Wie gaat dat betalen?'.

Bij de klimaattop in Kopenhagen in 2009 beloofden de rijke landen vanaf 2020 jaarlijks $100 miljard dollar per jaar bijeen te brengen in het Klimaatfonds voor aanpassing (adaptatie) aan klimaatverandering en tegengaan ervan (mitigatie) in armere landen. Staatssecretaris Sharon Dijksma, namens Nederland afgevaardigd als onderhandelaar, is optimistisch. "Je ziet dat de Europese Unie wat dat betreft al heel goed bezig is. Er ging gisteren al een bedrag van 14,5 miljard euro over tafel waarvan wij vanuit de Europese Unie hebben gezegd: dat leveren we sowieso met elkaar aan voor die 100 miljard waar we naartoe moeten werken", zegt ze op BNR.

'Strive to achieve a land degradation-neutral world'
Dit weekend presenteerde de wereldvoedselorganisatie FAO het rapport Sustainable financing forest and landscape restoration: opportunities, challenges and the way forward. Uit het rapport blijkt dat er daarnaast nog meer dan $300 miljard per jaar nodig is om de wereldwijde kwaliteitsafname van de bodem te herstellen. "De globale afbraak van land en bossen is een ernstige bedreiging voor het levensonderhoud en de voedselzekerheid van miljoenen mensen", zegt Douglas McGuire van de FAO op Boerderij. "Er is een dringende noodzaak om te investeren in de restauratie van bos en landschap, om een aanzienlijk deel van het gedegradeerde land terug te brengen in productieve staat."

De bodem is driemaal zo problematisch als het klimaat. De FAO drukt met zijn kwantificatie van het bodemvraagstuk een nieuwe urgentie uit
Sustainable Development Goals
Wil de wereld in 2030 voldoen aan duurzaamheidsdoelstelling 15.3 van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties, is jaarlijks ruim $300 miljard nodig. Onvoldoende bewustzijn van financieringsmogelijkheden en een gebrek aan begrip voor bos- en landschapsrestauratie zijn de grootste barrières voor het bereiken van dit doel.

"Op de wereld is 2 miljard hectare land aangetast, wat gelijk staat aan een gebied ter grootte van Zuid-Amerika. Elk jaar wordt daar volgens de partijen nog eens 12 miljoen hectare land aan toegevoegd, terwijl 7,6 miljoen hectare bos wordt gebruikt voor andere toepassingen, of verloren gaat door natuurlijke oorzaken", schrijft Boerderij.

Wie het plastisch wil zeggen, zou het bodemnieuws als volgt kunnen samenvatten: de bodem is driemaal zo problematisch als het klimaat. De FAO drukt met zijn kwantificatie van het bodemvraagstuk een nieuwe urgentie uit.

Fotocredits: 'Land fenced off', UNIDO
Dit artikel afdrukken