Het vooraanstaande medische tijdschrift British Medical Journal ligt onder vuur nadat het twee 'controversiële en inaccurate' artikelen publiceerde waarin de kwalijke bijwerkingen van statines aan de orde kwamen (spierproblemen, verhoogd risico op diabetes en leverontsteking). De artikelen stelden dat 20% van alle gebruikers de bijwerkingen zou ondervinden, zonder dit verder te specificeren.

Statines
Statines werken cholesterolverlagend en verminderen daardoor het risico op een hartaanval of beroerte. In Groot-Brittannië raakten statines dit voorjaar in opspraak omdat de medicijnen aan veel meer Britten voorgeschreven zouden gaan worden vanaf juli. Volgens BBC News Health zouden inmiddels 4 van de 10 Britten in aanmerking komen voor statines, zelfs als hun risico's laag zijn.

Onderzoek geeft BMJ gelijk
Er werd een onderzoek ingesteld naar de publicaties in BMJ, waaruit kwam dat geen van beide artikelen voldeed aan enig criterium voor terugtrekking. "De vergissing ondermijnde geen van de hoofdargumenten in elk van de twee artikelen. Deze argumenten zijn gestoeld op de interpretatie van beschikbaar bewijs en worden geacht binnen de grenzen van redelijke meningen te vallen van degenen die in debat zijn over het juiste gebruik van statines", citeert BBC News Health.

'Vertrouwen in statines ondermijnd'
De BMJ besloot de gewraakte '20%'-passages te verwijderen, zonder de artikelen terug te trekken. Volgens de uitgever is er 'geen bewijs' dat het vertrouwen van mensen in statines door de affaire beschadigd is geraakt.
Onafhankelijke wetenschappers bekritiseren het besluit van BMJ, omdat volgens hen de artikelen het vertrouwen van het publiek in statines wel degelijk ondermijnen en 'er een reële mogelijkheid is dat misinformatie over statines de gezondheid van degenen die ze nodig hebben in gevaar kan brengen'. Volgens hen is intrekken van de artikelen wel noodzakelijk.
Dit artikel afdrukken