Recent gaven Joodse en Moslimorganisaties aan niet te kunnen leven met conceptbesluiten van de staatsscretaris. Dat is niet verwonderlijk, want hij leek een ambtenaar boven de rituele slachter te willen plaatsen. Daarmee is de slacht niet langer kosher of halal.

NRC Handelsblad confronteerde de staatssecretaris afgelopen weekend met kritiek van Joodse zijde, als zou hij veeartsen zoveel invloed geven dat de rituele slacht alsnog onmogelijk wordt gemaakt.

Bleker antwoordt:
Er is door de tekst van het conceptbesluit twijfel ontstaan bij de joodse en moslimgemeenschap. We gaan nu de tekst en de toelichting aanpassen.

We zetten twee stappen naar aanleiding van de geluiden die te beluisteren waren. In de Algemene Maatregel van Bestuur wordt verduidelijkt dat de ambtenaar die aanwezig is bij de slacht uitsluitend toeziet op de afspraken uit het convenant die van diergeneeskundige aard zijn. Hij mag zich niet bemoeien met aspecten die voortvloeien uit de religieuze riten. In de tweede plaats komt er een werkinstructie voor de veterinairs van de Voedsel- en Warenautoriteit waarin dat nog eens wordt verankerd. Die werkinstructie zullen wij voorleggen aan de convenantpartners, zodat gegarandeerd wordt dat de veterinair zich uitsluitend bezighoudt met de technische, diergeneeskundige aspecten van het slachtproces.


Volgens Bleker kan het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap in beginsel met deze aanpak leven. Het moet de werkinstructies nog beoordelen.

De staatsscretaris noemt de rituele slacht - een emotioneel beladen dossier - 'één van de mooiste dossiers' van zijn regeerperiode. Hij zegt: Ik vind het een van de grootste verdiensten van dit kabinet dat we er, in een periode waarin de verdraagzaamheid rond religie en minderheden onder druk stond, in zijn geslaagd een evenwicht te vinden tussen de vrijheid van godsdienst en de verbetering van dierenwelzijn. Men heeft mij veel geassocieerd met de Hedwigepolder en het natuurbeleid, maar dit is voor een samenleving en rechtsstaat natuurlijk een veel wezenlijker punt. Het was voor mij een van de mooiste dossiers die ik onder handen heb gehad.

Als de redactie van dit blad het goed begrijpt, komt er een beschrijving van het bestaande rituele slachtproces. Dat gaat vervolgens een werkinstructie heten. Een ambtenaar moet er op toezien dat die wordt uitgevoerd zoals het altijd al gebeurde.
We moeten maar niet vragen wat minder fraaie dossiers waren.

Fotocredits: Guido van Nispen
Dit artikel afdrukken