image

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) ontvangt klachten van consumenten over de bittere nasmaak van pijnboormpitten. Deze bittere smaak kan worden geconsteerd zelfs geruime tijd na de consumptie van zulke pitten. Dit is geen onbekend verschijnsel. Het schijnt dat vooral pitten uit China deze smaakafwijking kunnen vertonen.

In het verleden is al eens onderzoek verricht naar mogelijke oorzaken. Onderzoek naar het voorkomen van residuen van bestrijdingsmiddelen en zware metalen leverde niets op. Wel toonden de pitten uit China een hoger gehalte aan triglyceriden, die bij 18 - 20 graden Celsius werden gevormd uit onverzadigde vetzuren. Dit zou de mogelijke (natuurlijke) oorzaak kunnen zijn. In elk geval is er geen sprake van een gevaar voor de gezondheid van de consument.

Bron: VWA
Dit artikel afdrukken