In aansluiting op de Bioweek zetten alle Oxfam-Wereldwinkels 'bio' centraal, door het belang van duurzame landbouw en fairtradeproductie te onderstrepen. Want hoewel niet alle kleinschalige producenten uit het Zuiden (de Belgische benaming voor ontwikkelingslanden) het bio-label dragen, werken ze in de praktijk wel biologisch. Oxfam Wereldwinkel wil dat ook de kleine boeren een eerlijke kans krijgen hun producten aan de man te brengen. Dat zou kunnen door producenten die niet duurzaam te werk gaan, te belasten, zegt Arne Schollaert van Oxfam Wereldwinkel.

Eerlijke kans op de internationale markt
"Geef duurzaam werkende producenten, hier en in het Zuiden, een eerlijke kans op de internationale markt. Hoe? Bijvoorbeeld door taksen te heffen op niet-duurzaam geproduceerde voeding en door onze markt open te stellen voor alles dat op een duurzame manier geproduceerd is, van waar het ook komt," zegt Schollaert op Knack.

"Het is tijd dat onze politici ook inzien dat dit de te bewandelen weg is. Want de huidige, grootschalige monocultuur verslindt onhoudbaar veel energie, water en pesticiden. We moeten een prijs kleven op de schade die dit aanricht voor mens en milieu. Dat kan in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die in september opgesteld worden," vervolgt Schollaert. "Als we onze markt openstellen voor alles dat geproduceerd is met respect voor toekomstige generaties, dan komen we ongetwijfeld een pak dichter bij de ontwikkelingsdoelstellingen. De producenten in het ontwikkelende Zuiden zullen de kansen die de internationale markt hen aanreikt, met beide handen grijpen."

Oxfam-Wereldwinkels stelt zich ten doel het onrecht in de huidige handelsrelaties bekend te maken bij het brede publiek. De oproep van Schollaert past in dat streven.

Is deze oproep een verfrissend geluid, in deze tijden van vrijhandelsakkoorden en het opheffen van handelsrestricties? Of is het een naïef en onhaalbaar ideaal?

Vertel wat jij ervan vindt.

Fotocredits: Oxfam Wereldwinkels
Dit artikel afdrukken