image

Vele duizenden basisscholieren gaan deze maand aan de slag met lesmateriaal van Kids for Animals en Biologica over biologisch voedsel en het welzijn van landbouwdieren. De koe en de kip spelen de hoofdrol in het lespakket. De bedoeling is om de kinderen bewust te maken van de oorsprong van hun voeding en bovendien te attenderen op biologische schoolmelk. Het pakket bestaat uit een docentenhandleiding, DVD en leerlingenkranten en voldoet aan de leerdoelen van het basisonderwijs.
Het gloednieuwe materiaal is toegevoegd aan het al bestaande lespakket van Kids for Animals waarin ook aandacht is voor gezelschapsdieren, dierenasiels, bio-industrie en de competitie ‘Diervriendelijkste School van Nederland’. Aan de DVD in het pakket zijn twee films toegevoegd over biologische kippen, koeien, boerderijen en hoe de dieren daar leven. Verder is er een handleiding met leuke werkopdrachten voor de hele klas. Het lespakket is intussen al door meer dan honderd scholen uit alle delen van Nederland besteld en de verwachting is dat dit aantal zal groeien tot minstens vierhonderd in de komende weken.

Uiteraard hopen Kids for Animals en Biologica met het nieuwe materiaal te bereiken dat de scholen en leerlingen na de lessen meer bewustzijn hebben over de oorsprong van hun voeding. De school of de klas kan daar in de praktijk vorm aan geven door over te stappen op biologische schoolmelk. Da’s niet alleen veel lekkerder maar ook beter voor het dierenwelzijn. De koeien leven vrijer en gezonder op een biologische boerderij dan in de bio-industrie. In het lespakket zit een formulier waarmee leerlingen kunnen aangeven dat ze graag biologische schoolmelk willen. Als de school besluit ook daadwerkelijk over te stappen, ontvangen de invullers een gratis Kids for Animals paspoort waarmee ze gratis toegang tot vele pretparken krijgen.

De ontwikkeling van het lespakket is mede mogelijk gemaakt door VSB-Fonds, Provincie Gelderland en Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw.

bron: biologica
Dit artikel afdrukken