"Met verbazing hebben veel biologische melkveehouders de toekomstvisie van de LTO/NZO Commissie gelezen", reageert de Feriening Biologyske Boeren Fryslân (FBBF), de Friese belangenbehartiger van biologische boeren. Ze herkennen zich "totaal niet" in de toekomstvisie. Niet alleen omdat de biologische sector niet uitgenodigd was voor deze visie, maar ook omdat de biologische melkveehouderij al een duidelijk (Europees en bovenwettelijk) kader kent en vooral omdat "de gepresenteerde definitie totaal niet aansluit bij de bedrijfsfilosofie en circulaire werkwijze van biologische melkveehouders". De wijze waarop de LTO/NZO Commissie inzet op eiwitproductie gaat volgens de bioboeren leiden tot een "groene Sahara van monocultuur."

In het persbericht schrijft de FBBF:
De definitie van de commissie in samenspraak met de fosfaatwet stimuleert het onnatuurlijk verhogen van eiwitproductie. Iets wat voor de biologische melkveehouderij niet mogelijk en bovendien onwenselijk is. [..] Wij nemen afstand van de definitie, die naar onze mening niets te maken heeft met de betekenis van grondgebondenheid. Er is een technische en papieren constructie bedacht om eiwit te isoleren en dat dan ineens grondgebonden te noemen. Over mest en bodemgezondheid wordt niet gesproken in het rapport. Het rapport bevat allerlei ‘open eindjes’ en de uitwerking in praktijk zal fraudegevoelig zijn.

Op Foodlog zei onlangs ook landbouwkenner Frans Aarts de keuze voor eiwit onlogisch te vinden. Hij zou liever hebben gekozen voor de meest beperkende productiefactor, fosfaat, om grondgebondenheid te definiëren.
Dit artikel afdrukken