Hoe bedoel je? Lekker is toch lekker?

Biologisch vlees positioneren als 'natuurlijk origine' is mogelijk door een extra groene kleurstelling in de winkel. De positionering als 'lekker' is lastig. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen UR naar marketingcommunicatie met de boodschappen en bijbehorende beelden 'natuurlijk origine' en 'lekker'.

Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat gerichte marketingcommunicatie op de winkelvloer biologische vleesproducten aantrekkelijker maken en de omzet verhogen bij de groep consumenten die slechts heel af en toe biologische producten koopt, de zogenoemde light users.
Effect 'lekker' gering
Uit dit onderzoek komt naar voren dat gerichte marketing voor 'natuurlijk origine’ het beeld versterkt dat burgers van biologisch hebben. Communicatie rondom het thema 'lekker' – ofwel 'genieten' – heeft echter geen effect op de consumenten. Dit is opmerkelijk omdat de verwachting dat de smaak beter is wel een belangrijke reden is waarom consumenten biologische producten kopen.

Meer onderzoek is gewenst naar hoe je ervoor kunt zorgen dat light en heavy users (mensen die regelmatig biologisch kopen) biologisch vers vlees gaan associëren met 'lekker'. Het gaat er dan met name om dat productkenmerken als geur, kleur of een vetrandje, geassocieerd wordt met lekker. Daarnaast is de vraag hoe je dat in communicatie en beelden kunt laten zien. Hier gaat het vervolgonderzoek 'Lekker makkelijk' op in, dat in 2007 wordt verricht.

Gemak
Een andere vraag waar dit vervolgonderzoek op in gaat is in hoeverre en op welke wijze biologische producten kunnen worden verkocht als gemaksproducten en of kopers van biologische producten überhaupt zijn geïnteresseerd in gemaksproducten. Het gaat er dus om of ‘makkelijk’ (of convenience) te combineren is met de huidige beleving van biologisch (in het bijzonder 'van natuurlijke origine').

Vleeskeuze
Tenslotte geeft het onderzoek meer inzicht in de achtergronden van vleeskeuze bij consumenten. Sommige consumenten kopen regelmatig (minstens één keer per week) een biologisch product maar kopen niet of nauwelijks biologisch vlees, terwijl anderen wel regelmatig biologisch vlees kopen. Wat beweegt beide groepen om te handelen zoals ze handelen en hoe kunnen ze beïnvloed worden vaker het gangbare vlees te vervangen voor biologisch vlees?

De resultaten van het onderzoek worden eind 2007 verwacht.


bron: BioKennis - Wageningen UR met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken