Afgelopen week stuurde demissionair minister Verburg een brief naar de Tweede Kamer waarin zij die op de hoogste stelt van het oordeel van de Gezondheidsraad over biologisch voedsel. Dat is niet gezonder, zegt de Raad. Daarmee is het meest wijze oordeel dat in Nederland officieel voorhanden geveld.

Het oordeel zoals Verburg dat van de Raad ontving is scherp en duidelijk:
1. er is geen causaal wetenschappelijk bewijs dat biologische voeding tot een hogere gezondheid leidt
2. onderzoek waaruit zou moeten blijken dat biologisch gezonder is, bestaat voornamelijk uit losse feiten waar een conclusie op basis van onbewezen redeneringen aan vast wordt geknoopt
3. de begrippen 'gezond' en gezonder moet je relateren aan de Richtlijnen Gezonde Voeding en niet aan de redeneringen die de voorstanders van biologisch hanteren
4. het is zinloos nader onderzoek te financieren naar de gezondheidseffecten van biologisch

Conclusie: biologisch staat buitenspel.

Dat is een interessant punt. Prof. Kromhout van de Gezondheidsraad zegt eigenlijk dat biologisch gezond een onwetenschappelijk begrip is. Tegelijk zegt hij dat daarmee natuurlijk geen oordeel is gegeven over de milieutechnische duurzaamheid van biologisch. Toch is het interessant het argument door trekken. Biologische groenten zijn volgens de Raad even goed als 'gewone' vanwege de definitie van gezondheid. Als we op deze manier de relevantie van het gezondheidsbegrip dat de biologische sector hanteert overboord kunnen zetten, dan kunnen we daarmee ook het 'andere' milieu-argument van biologisch overboord zetten. Wat doet biologisch beter voor het milieu dan een duurzame niet-biologische landbouw? Opeens is het niks meer.Voor die vraag hebben we in Nederland geen Raad, maar ik vrees dat het antwoord hetzelfde zou zijn. Iets is nl. duurzaam of het is het niet. Daarvoor hoeft het niet biologisch te zijn. Dat is in de basis dezelfde redenering die de Gezondheidsraad aan de minister voorstelt en die de minister nu als het standpunt van de regering aan de Kamer heeft gepresenteerd.

Biologisch is met de redenering van de Raad de facto officieel tot een life style verklaard.

Of ik me verkneukel omdat ik in de regel nogal kritisch ben op biologisch als geldmachine voor de handel? Nee. Biologisch is afgeserveerd omdat er geen uitvoerbare methodologie is om het heil ervan te meten en gezondheid gedefinieerd is zoals de Raad dat doet. De vraag mag gesteld worden welke robuuste causale wetenschappelijke legitimatie aan die definities ten grondslag ligt. Het antwoord zou u tegenvallen, maar we hebben geen hogere commissie die daar weer over oordelen mag. Dat wil niet zeggen dat het uit de lucht is gegrepen. Er valt op dit moment officieel niet meer over te zeggen omdat wetenschappers dat collectief vinden op basis van gezond verstand. Daarom staat het je zelfs rationeel gezien vrij op grond van eigen ervaringen, inzichten en gezond verstand andere conclusies te trekken.

Vandaag maakt GfK bekend dat de omzet van biologisch met 12% is gestegen. Dat is mede bereikt met overheidsgeld dat er volgens de jongste officiële inzichten niet aan besteed had mogen worden.
Dit artikel afdrukken