In de Volkskrant beschrijft Maarten Keulemans de scenario-analyses die de basis voor het Nature artikel zijn. Keulemans' tekst valt met de deur in huis: "draconische maatregelen zijn nodig om de wereld te voeden met bestrijdingsmiddelen-, en kunstmestvrije landbouw." Vlees en ook eieren zijn voortaan uit den boze en dan nog is het onzeker of het echt lukt, want geleerde critici die Keulemans over het stuk sprak vinden de basisaannames die hoogleraar Adrian Müller van het Zwitserse onderzoeksinstituut voor organische landbouw FiBL gebruikt voor het berekenen van zijn scenario's te optimistisch.

Le Monde bericht positiever over het werk van Müller en schrijft dat het kan als we maar voldoende inschikken. Net als de Volkskrant en Müller zelf, wijst de Franse krant op hét grote probleem voor biologische landbouw: het binden van voldoende stikstof. In de gangbare landbouw gebeurt dat door het maken van kunstmest met veel fossiele energie. Zonder stikstof wordt landbouw bemoeilijkt, maar bonen brengen uitkomst omdat ze van zichzelf stikstofbinders zijn.

Biologisch vlees van kippen en varkens is volgens de scenario's van Müller een idee om direct te vergeten. Biologische landbouw is hoofdzakelijk vegetarisch én zonder eieren. Waar gras groeit en geen akkerbouw mogelijk is, zijn koeien en dus zuivel en vlees van het resterende karkas denkbaar. Het houden van koeien waar ook akkerbouw kan plaatsvinden is uit den boze. Daarom zullen runderproducten heel duur, want schaars zijn.
Dit artikel afdrukken