Onder de boven dit artikel vermelde kop, schrijft het Louis Bolk instituut in zijn persbericht van 22 september:

Bij moeders die tijdens hun lactatieperiode biologisch-dynamische zuivel gebruiken, worden opvallend méér gunstige vetzuren (zoals rumenzuur en trans-vacceenzuur) in de moedermelk gevonden in vergelijking met moeders die gangbare zuivel gebruiken.
Bovendien bevat die moedermelk minder ongunstige transvetzuren (zoals elaïdinezuur) dan wanneer zij gangbare melk gebruiken. Moedermelk van vrouwen die biologische zuivel nuttigen, vertoonde tussenliggende waarden. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Universiteit Maastricht, het Zwitserse Paracelsus Ziekenhuis en het Louis Bolk Instituut.

Het onderzoek maakt deel uit van het gezondheidsonderzoek Koala dat in 2000 gestart is, waarbij onderzoekers de gezondheid van kinderen en volwassenen over een lange tijd volgen. Doel is om na te gaan in hoeverre leefstijl (zoals eetpatronen en speciale voeding) van invloed zijn op de gezondheid. Uit onderzoek uit 2008 bleek al dat 2-jarige kinderen tot 30% minder last hebben van eczeem als zij biologische zuivelproducten gebruiken in plaats van gangbare zuivel. Het deelonderzoek over de kwaliteit van biologischdynamische producten is onlangs afgerond.

“Een verklaring voor het verschil in vetzuren kunnen we zoeken in de samenstelling van het veevoer. Koeien van biologisch-dynamisch werkende veehouders eten veel vers gras uit een kruidenrijke wei en bijna geen krachtvoer. Dit heeft gevolgen voor de vetzuursamenstelling”, licht Lucy van de Vijver, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, toe. “Bovendien wordt biologisch-dynamische melk - in tegenstelling tot biologische en gangbare melk - niet gehomogeniseerd bij de bewerking van rauwe melk naar consumptiemelk. Hieruit blijkt weer dat zelfs de voeding op heel jonge leeftijd een belangrijke basis is voor gezondheid.”


Het wetenschappelijke artikel waarop het persbericht gebaseerd is, is hier te vinden. Nadere informatie over het onderzoek is te verkrijgen via l.daniels@louisbolk.nl .
Dit artikel afdrukken