In 10 jaar groeide het areaal biodynamische landbouw in Nederland van 5.150 tot 9.340 hectare. Dat komt neer op 81%,. Die 9.340 hectare maken 11,2% uit van het totale biologisch areaal in Nederland.

In diezelfde periode groeide het aantal biodynamische bedrijven (inclusief omschakelende bedrijven) van 120 naar 155. Biologisch-dynamische bedrijven zijn voor de consument herkenbaar aan het Demeter-keurmerk. Wereldwijd zijn er 7.050 Demeter-gecertificeerde boerderijen op 227.000 ha in 65 landen. De afgelopen 2 jaar steeg de handelsomzet in Nederland met 40%, van €39 naar €54 miljoen.

De cijfers zijn afkomstig uit de nieuwe Demeter Monitor 2021/2022. Biodynamische boeren en tuinders voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden die uitstijgen boven de Europees vastgestelde biologische normen.

In vergelijking met het biologische areaal groeit biodynamisch sneller. In de tien jaar tussen 2011 en 2021 nam het biologische areaal in Nederland toe van 47.419 hectare tot 76.375 hectare. Een groei van 61%.

Het aantal biologische bedrijven nam toe van 1.400 in 2011 tot 1.883 in 2021. De biologische sector in Nederland is met 4% vergeleken met andere Europese landen klein. In landen als Oostenrijk (25%), Estland (22%), Zweden (20%), Italië (16%) en Tsjechië (15%) was het aandeel biologische landbouwgrond in het totale landelijke landbouwareaal in 2020 flink groter.

"Voor de langere termijn is groei van de biodynamische landbouw logisch en noodzakelijk," zegt Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter, "omdat het invulling geeft aan tal van urgente maatschappelijke uitdagingen om behoud van natuur, water, voedselkwaliteit, dierenwelzijn met de voedselproductie in evenwicht te brengen. Dit kan door bestrijdingsmiddelen en kunstmest uit te bannen, bodemvruchtbaarheid centraal te stellen en te zorgen voor een grondgebonden veestapel. Echter zolang de maatschappelijke kosten niet in de prijzen worden meegenomen, is er zeker met het huidige koopkrachtverlies van veel burgers geen structurele omslag te verwachten en is de ruimte voor boeren die ook op deze wijze willen werken beperkt."
Reageer
  • Deel
Druk af