In 2020 hielden biologische landbouwbedrijven, voor uitbetaling van salaris aan de ondernemer, gemiddeld €110.000 onder de streep over. Hun resultaat lag bijna een kwart hoger dan dat van gangbare bedrijven, die gemiddeld op €89.000 bleven steken. Dat berekende het CBS op basis van de financiële gegevens van landbouwbedrijven tussen 2011 en 2020.

Zowel de opbrengsten als de kosten waren gemiddeld genomen hoger bij de biologische bedrijven ten opzichte van gangbare. De opbrengsten lagen op €819.000 voor biologisch tegen €599.000 voor gangbare bedrijven (37% hoger); kosten €709.000 voor biologisch tegen €510.000 voor gangbaar (39% beter).

In 2020 verdienden biologische melkveebedrijven 20% meer dan hun reguliere conculega's. Tussen 2011 en 2020 waren er wel schommelingen te zien, die te wijten zijn aan de verschillende melkprijzen voor biologische en gangbare melk.

Biologische akkerbouwbedrijven behaalden in 2020 gemiddeld een saldo van €82.000, 13% meer dan gangbare akkerbouwbedrijven (€73.000). Waar de biologische akkerbouwers tussen 2011-2015 minder verdienden dan hun reguliere collega's, was dat tussen 2016 tot en met 2020 omgekeerd.

Bij tuinbouwbedrijven is het beeld sterk wisselend. In 2014 is sprake van 50% meer saldo onder biologische tuinbouwbedrijven ten opzichte van gangbare tuinbouwbedrijven; in 2020 keert dat om naar -30%. Oorzaken zijn een grotere heterogeniteit in activiteiten (van sierteelt tot voedingstuinbouw en van kas- tot open teelt) en verschillen in bedrijfsgrootte.

De gegevens zijn hier te vinden.
Reageer
  • Deel
Druk af