Het keurmerk voor goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving is toegekend aan Biologica. Daarmee behoort Biologica tot de organisaties die op een transparante en verantwoorde manier fondsen werven en besteden aan hun doelstellingen. Biologica staat als ketenorganisatie voor het belang van biologische landbouw en voeding. De organisatie komt voor het eerst met het CBF-Keur naar buiten in het voorjaarsnummer van het magazine Smaakmakend, dat vanaf deze week in de natuurvoedingswinkels ligt. Biologica wil de anonimiteit in de voedselketen doorbreken en werkt aan een duurzame, dier- en mensvriendelijke landbouw- en voedselproductie. Dit alles in nauwe samenwerking met partnerorganisaties die elk op hun gebied essentiële inbreng verzorgen.

Honderdduizenden mensen hebben kennis gemaakt met ‘biologisch’ via de Biologica-acties ‘Adopteer een Kip’ en ‘Adopteer een Appelboom’, het magazine Smaakmakend en de landelijke Open Dagen bij de biologische boer en tuinder. Op 23 en 24 juni 2007 vinden de Open Dagen voor de tiende keer plaats. Eind september zal voor het eerst een landelijke ‘Week van de Smaak’ worden gehouden samen met andere organisaties; Biologica coördineert dit nieuwe initiatief. Meer informatie over de activiteiten van Biologica vindt u op

bron: biologica
Dit artikel afdrukken