Onderzoekers van de Universiteiten van Oxford en Cambridge voerden een meta-analyse uit op gepubliceerde onderzoeken die de milieu-impact van biologische en gangbare landbouw in Europa vergeleken. Het artikel, Does organic farming reduce environmental impacts? – A meta-analysis of European research, is gepubliceerd in het Journal of Environmental Management.

De conclusies zijn niet verrassend, maar wel overtuigend. Als je op basis van grondoppervlak kijkt, is de milieu-impact van biologisch beter, omdat er sprake is van een hoger organisch stofgehalte (een vruchtbaardere bodem) en minder nutriëntenverlies (stikstof en ammoniak) naar het water en de lucht. Ook de biodiversiteit scoort beter.
Kijk je naar de milieu-impact per producteenheid, dan is er in de gangbare landbouw juist sprake van minder nutriëntenverlies, omdat de opbrengst hoger ligt. Gangbaar scoort door die hogere opbrengsten ook beter op landgebruik, vermesting en verzuring per eenheid product. Biolandbouw verbruikt per producteenheid minder energie.

De onderzoekers concluderen dat de meeste winst voor het milieu te bereiken valt door het combineren van de goede aspecten van beide soorten landbouw. Gangbare landbouw moet zich richten op verbetering van de bodemkwaliteit, het sluiten van nutriëntenkringlopen en biodiversiteit. Biologische landbouw moet werken aan hogere opbrengsten en beter nutriëntenmanagement. Vilt.be vat het treffend samen: "Verklein de milieu-impact van landbouw door productiesystemen te ontwikkelen die technieken van zowel biologische als gangbare landbouw toepassen om hoge opbrengsten te realiseren met minimale milieuschade".

Fotocredits: Lori Greig
Dit artikel afdrukken