Een gewetensvraag: is dit nou waar of slechts een definitiekwestie?

Laten we wel wezen, als 60% van de bevolking ongezond leeft, gaat er iets verschrikkelijk mis. Zo verschrikkelijk, dat het bijna niet waar kan wezen.

Bijna 60% van de Nederlandse bevolking leeft ongezond en loopt daardoor een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten of nierfalen. Deze veenbrand van ongezonde leefstijl smeult onder alle lagen van de bevolking en niet alleen onder groepen met een lage sociaaleconomische status. Ook onderschatten mensen het gevaar van een ongezonde leefstijl. Dit blijkt uit de eerste Nationale LeefstijlBarometer, uitgevoerd in opdracht van het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Nierstichting als onderdeel van hun gezamenlijk preventieprogramma LekkerLangLeven.

Ongeveer 1.400 mensen, een representatieve steekproef in de leeftijd van 15 tot 70 jaar, gaven voor de Nationale LeefstijlBarometer antwoord op vragen over hun leefstijl, de drijfveren die ze daarbij hebben, en op vragen om helder te krijgen hoe een gezonde leefstijl is te bevorderen. Het onderzoek is uitgevoerd door Motivaction. De vragenlijst is online voorgelegd. Deze barometer zoemt in op vijf leefstijlrisico’s die de kans op diabetes, hart- en vaatziekten of nierfalen vergroten: een ongezond voedingspatroon, overgewicht, te weinig beweging, roken en bovenmatig alcoholgebruik.

Ongezonde voeding en overgewicht
Het onderzoek wijst uit dat bij 57% van de bevolking twee of meer risicovolle leefstijlfactoren voor het krijgen van diabetes, hart- en vaatziekten of nierfalen aan de orde zijn. Ongezonde voeding en overgewicht komen het meest voor als risicofactor. Van de totale steekproef rookt 33% en bij 28% is sprake van alcoholgebruik boven de norm. Roken en bovenmatig alcoholgebruik gaan vaak hand-in-hand.Elke sociale klasse
Een ongezonde leefstijl blijkt voor te komen in elke sociale klasse en welstandsniveau en niet alleen in de grote steden. De aard van de leefstijlrisico’s verschilt wel. Zo leven hoger opgeleiden vooral ongezond wat betreft bewegen, roken mensen uit een lagere sociale klasse vaker, en hebben mensen met een lagere welstand vaker overgewicht en een ongezond voedingspatroon. Een ongezonde leefstijl komt significant vaker voor bij lager opgeleiden en meer bij mannen dan bij vrouwen. Ook de gezinssituatie lijkt bepalend: alleenstaanden zonder kinderen hebben vaker een ongezonde leefstijl.

Te positieve inschatting
Veel respondenten schatten hun eigen gezondheid en leefstijl te positief in en slechts 40% van de deelnemers legt de relatie tussen een gezonde leefstijl en langer gezond blijven. Bij toetsing aan de norm voor gezonde voeding heeft slechts 7% van de respondenten een gezond voedingspatroon. Zo ontbijt slechts 50% elke dag. Van de ondervraagden vindt 93% dat er meer moet worden gelet op overgewicht bij kinderen. Maar liefst 99% van de respondenten zegt in totaal 30 minuten of meer per dag te bewegen en zou daarmee voldoen aan de norm. Het lijkt er op dat mensen elke vorm van bewegen rekenen tot gezond gedrag. Bewegen is pas gezond als de inspanning merkbaar is aan de hartslag en de ademhaling.


bron: Diabetes Fonds, Hartstichting en Nierstichting,met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken