Slechts 1,5% van de bedrijven met vijf of meer werknemers in industrie, auto- en detailhandel of dienstverlening is volledig klimaatneutraal, blijkt uit cijfers van het CBS.

De Europese Unie wil dat ze in 2050 allemaal helemaal klimaatneutraal zijn. Bedrijven mogen dan geen broeikasgassen meer uitstoten of moeten hun uitstoot volledig compenseren. Momenteel haalt dus slechts een klein deel (1,5%) van de bedrijven deze ambitieuze doelstelling; 26% is in kleine of zeer kleine mate klimaatneutraal. Verrassend genoeg weet bijna 37% van de Nederlandse bedrijven niet eens hoe klimaatneutraal ze zijn.

Er zit wel beweging in de zaak. Maar liefst 68% van de bedrijven wil dit jaar investeren in verduurzaming. Vooral grote bedrijven nemen het voortouw. Ze focussen op energie-efficiëntie, energiebesparing en circulaire productie. De horeca focust op waterbesparing, terwijl vervoerders en opslagbedrijven de nadruk leggen op het verminderen van uitstoot.

De bedrijven moeten wel mee. De nieuwe EU-richtlijnen, CSRD (de Corporate Sustainability Reporting Directive) en CSDDD (de Corporate Sustainability Due Diligence Directive), zetten zowel grote als middelgrote bedrijven onder druk. Ze verplichten bedrijven om open en transparant te rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen. De bedrijven moeten verantwoording afleggen over hun gehele waardeketen. De richtlijnen hebben dus ook effect op kleinere toeleveranciers.

Bedrijven verwachten dit jaar meer te investeren in verduurzaming dan vorig jaar. Vooral grote bedrijven verwachten een stijging in zowel de investeringen als de waarde van duurzame inkoop.

Maar het gaat niet zomaar van een leien dakje. Een kwart van de bedrijven loopt tegen obstakels aan. De hoge kosten van duurzame alternatieven en economische onzekerheden vormen de grootste hindernissen. Horecabedrijven hebben vaak het geld niet. Industriële bedrijven en bedrijven in de sectoren vervoer, opslag en onroerend goed kunnen te weinig stroom uit het stopcontact halen voor de grote hoeveelheden elektra die ze nodig hebben. Ook ontbreekt voldoende waterstof voor lokale energieopwekking.
  • Deel
Druk af