De eerste voortgangsrapportage van de Stuurgroep Bigvitaliteit laat zien dat toenemende biggensterfte die zowel dierenwelzijnsorganisaties als bewuste varkenshouders een doorn in het oog is, in 2016 niet verder is doorgegroeid. Er is sprake van een lichte daling.

Staatssecretaris Martijn van Dam stuurde de voortgangsrapportage woensdag naar de Kamer. In 2015 was de biggenuitval over de eerste 9 maanden 13,5%, in 2016 was dat 13,4%. In de voortgangsrapportage laat de varkenssector zien wat er is gedaan om biggensterfte tegen te gaan op basis van het plan van aanpak Verlaging Biggenuitval van juni 2016. De voortgang van de diverse projecten is te volgen via de vernieuwde website www.vitalevarkens.nl, meldt varkensorganisatie POV.
POV - Page Not Found
Reageer
  • Deel
Druk af