Althans, tot het bericht vandaag in Boerderij. Volgens de redactie zijn met ingang van 1 juli de zogenaamde RUB-middelen verboden.

Maar hoe zit het nou? Heeft Boerderij het bericht gemist dat de regeling uitgesteld zou worden tot 1 januari 2014? Het besluit over de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen wordt uitgesteld tot 1 januari 2014. Staatssecretaris Bleker van Landbouw is dat overeengekomen met het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Na die datum mogen producten nog anderhalf jaar worden opgebruikt. Dat geeft het bedrijfsleven de gelegenheid om uiterlijk tot 1 juli 2015 goedkeuring van de Europese Commissie te krijgen voor gebruik of toelating van deze middelen.

Hebben bedrijven verklaard dat ze geen gebruik willen maken van de overgangsregeling, waardoor alsnog het voorgenomen besluit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden van kracht geworden is? Dat besluit stelde: Toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op grond van artikel 129, zesde lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden ingetrokken met ingang van 1 juli 2012.

Valt nu ook het doek voor de toepassing van die zo gewenste high tech toepassingen van natuurlijke bestrijdingsmiddelen in kassen, zoals hommels en roofmijten?

Hoogste tijd voor interactieve nieuwsvorming. Wie kan vertellen hoe het precies zit?

Fotocredits: Tony Cyphert
Dit artikel afdrukken