De contouren van het nieuwe Voedselbeleid van het kabinet zijn nog onduidelijk. Dat komt mede omdat het nog niet vastligt. Iedereen die dat wil, kan er over meepraten. De LTO-jaardag is bovendien zo'n gelegenheid.

Anders
Het voedselsysteem moet anders, zegt staatssecretaris Van Dam. Eerlijker voor de boer, transparanter voor de consument, en natuurlijker voor de overbelaste aarde die een groeiende wereldbevolking van voedsel moet voorzien.

In een speech zei hij onlangs dat "aanpassingen in het voedselsysteem nodig zijn om ook op de lange termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen, zowel in Nederland als in de wereld." Daarom wil het kabinet "naar een integraal voedselbeleid waarin volksgezondheid, ecologische houdbaarheid en veiligheid centraal staan."

Integraal
Het beleid gaat uit van een doeldenken: een integraal voedselbeleid waarin ecologie, gezondheid, veilig voedsel en veilige productieprocessen samenkomen. Landbouw staat niet meer centraal. Alles gaat draaien om het kruispunt waar die 4 aspecten samenkomen. Dat betekent dat ook het marktstimulerings- en innovatiebeleid van daaruit zal worden vormgegeven.

Onze vraag: biedt zo'n beleid kansen voor de gemiddelde Nederlandse boer of is het juist een bedreiging?

Fotocredits: staatssecretaris Van Dam bij de presentatie van zijn beleidsproces op 11 februari jl., Ministerie van EZ

-- POLL --

Voedselbeleid is een

Dit artikel afdrukken