Het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - het equivalent van onze NVWA - verkeert in zwaar weer. Door overheidsbezuinigingen zou er zelfs niet genoeg geld meer zijn om de dienst tot het einde van het jaar in de benen te houden. Vorige week trok de topman, Gilbert Houins, aan de bel door een brief te schrijven aan premier Di Rupo. "De regering moet dringend ingrijpen, de bescherming van de veiligheid van de voedselketen is in gevaar", citeert Vilt.

De voorzitters van de Belgische boerenorganisaties ABS en Boerenbond hebben de brief mede ondertekend. Hendrik Vandamme van ABS zegt in Vilt: “Controles van het Voedselagentschap worden door de boeren niet altijd geapprecieerd, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat het agentschap zijn belang heeft. Alleen al voor onze export is het FAVV van grote waarde.” Volgens Vandamme 'is men zich op politiek niveau niet bewust van de impact van deze besparingen'.

In Nederland worden in de politiek zware discussies gevoerd over het functioneren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) omdat de organisatie door verschillende bezuinigingsrondes en reorganisaties niet meer naar behoren zou functioneren. Onlangs constateerde de Rekenkamer in een openbaar gemaakt rapport zelfs dat de NVWA als een falende organisatie moet worden beschouwd.
Dit artikel afdrukken