De Directieraad van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wordt versterkt met de als bestuurskundige opgeleide ambtenaar Peter Hennephof van de Algemene Bestuursdienst. Vanuit die uitvalsbasis was hij onder meer gemeentesecretaris van Den Haag, hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hennephof moet de directieraad van de NVWA van buitenaf helpen om een periode van 'herbezinning' op het gebied van ICT te begeleiden. Ook komt er een externe commissie van deskundigen die over automatiseringsproblemen bij de NVWA moet adviseren.

Die maatregelen neemt minister Carola Schouten van Landbouw om in te grijpen, omdat afgelopen voorjaar bekend werd dat de Autoriteit zijn ICT-systemen maar niet op orde krijgt. Ook komt er een externe commissie van deskundigen die over de problemen moet adviseren.

Dit blijkt uit een brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw trok dit voorjaar de stekker uit een nieuw ICT-systeem voor de NVWA, genaamd Inspect. Het budget groeide van €36 miljoen naar €95 miljoen, maar bleek nog altijd verre van toereikend.

Schouten wil dat de NVWA niet alleen wat digitalisering betreft een betere koers gaat varen. Zij wil aandacht voor de 'grondoorzaken' die hebben geleid tot de noodzakelijke stopzetting van het nieuwe systeem. Ze vraagt, schrijft het Financieele Dagblad, om erkenning van 'verandermoeheid' en 'ingesleten patronen', en verlangt een grotere operationele slagkracht. Aanpassing moet niet alleen de structuur en werkprocessen veranderen maar ook houding en gedrag binnen de NVWA. De Autoriteit zou na de herbezinning weer toegerust moeten zijn op haar toezichthouderstaak.
Rijksoverheid - Kamerbrief over herbezinning na stopzetten ontwikkeling ICT-systeem bij de NVWA
Reageer
  • Deel
Druk af