Anderhalve maand geleden werd vastgesteld dat de dieren op een aantal nertsenbedrijven besmet geraakt waren met het Sars-Cov-2-virus, door mensen of boerderijkatten. De besmetting bleek zich vervolgens ook in omgekeerde richting te verspreiden: van dier op mens. De situatie is reden voor veel onrust, ook bij de nertsenhouders zelf. Zij pleitten met steeds meer urgentie voor ruiming. "Wat moet, dat moet," zei een fokker op Omroep Brabant. "Maar dan wel zo snel mogelijk. Het duurt allemaal veel te lang."

Volgens Haagse bronnen zal minister Carola Schouten van LNV vanavond in een Kamerbrief aankondigen dat de besmette nertsenbedrijven geruimd zullen worden. Tot op heden hielden ministers Carola Schouten van Landbouw en Hugo de Jonge van Volksgezondheid steeds een slag om de arm als het om ruiming ging, omdat het virus niet buiten de getroffen boerderijen werd aangetroffen. De volksgezondheid kwam niet in gevaar.

Nu blijkt ruimen toch geen taboe en, in de woorden van arts en deskundige op het gebied van infectieziektebestrijding Jos van de Sande, zelfs 'onvermijdelijk'. Hij ziet de nertsen als bron van de recente golf aan positieve testresultaten in de omgeving van Deurne. "Het lijkt erop dat er daar een echte bron bijgekomen is. En dat zijn de nertsen.” Ook het Outbreak Management Team Zoönosen buigt zich nog over het vraagstuk of er, door de geboorte van de pups, mogelijk een virusreservoir ontstaat in de besmette stallen. Dan is er wel sprake van een risico voor de volksgezondheid.

Naar verwachting zal Schouten ook met een nieuwe stoppersregeling naar buiten komen voor de nertsenhouderij. In 2024 gaat er namelijk een algeheel houdverbod in voor nertsen. Er bestaat al een stoppersregeling, met een tegemoetkoming in sloop- en ombouwkosten. Ruimen is daar niet in voorzien, omdat de houders immers weten dat zij in een afbouwscenario zitten. Omdat de nertsenmarkt momenteel erg slecht is, is het voor bedrijven aantrekkelijk om de dieren te laten ruimen en daar een vergoeding voor te ontvangen. "Om te voorkomen dat bedrijven in de verleiding komen om het virus te verspreiden, wordt deze stoppersregeling ingevoerd," aldus Omroep Brabant.


UPDATE 20u15
Aan het begin van de avond bevestigde de minister het hierboven reeds gemelde nieuws. Gefilmd door Omroep Brabant licht ze haar besluiten toe in een witte tuniek.
Dit artikel afdrukken