image

Nog meer onderzoek, en zo langzamerhand voer voor psychologen!

Om integratie van gezonde alternatieven in het dagelijks eetpatroon te bevorderen moet rekening gehouden moet worden met de mate van voedsel-neofobie, in het bijzonder bij mensen met een laag opleidingsniveau. Dat blijkt uit onderzoek aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum in het kader van het project 'Strategieën om de consumptie van onbekende gezonde voedselproducten te promoten'.
Voor veel in Nederland traditioneel en frequent geconsumeerde voedingsproducten bestaan gezonde alternatieven met minder vet of meer groenten en fruit. Een keuze voor zulke alternatieven zou voor veel mensen een wenselijke verandering in hun nutriënteninname teweeg kunnen brengen. De Maastrichtse onderzoekers brachten de bekendheid van volwassen Nederlanders met dergelijke gezonde alternatieven in kaart en hun bereidheid om deze alternatieven uit te proberen. Ook werd de rol van voedselneofobie onderzocht. Dat is de terughoudendheid om nieuwe voedingsproducten uit te proberen.

Internetpanel
Een vragenlijst werd ingevuld door 326 leden van een Nederlands internetpanel bestaande uit mensen tussen de 18 en 50 jaar. Gemeten werden de bekendheid met vijftien alternatieve producten, de bereidheid om deze te proberen en de mate van voedselneofobie door middel van een bestaande vragenlijst - de Food Neophobia Scale (FNS) van Pliner en Hobden. Ook het opleidingsniveau, het geslacht en de leeftijd werden genoteerd.

Lager opgeleiden kennen hoger FNS score
Gemiddeld kenden deelnemers 7,9 van de gebruikte producten en waren ze tamelijk bereid om deze alternatieve producten te proberen. Er werd een significant verband gevonden tussen de score op de FNS en de bekendheid van deelnemers met de gezonde alternatieven; alsook tussen de FNS score en de bereidheid om deze producten te proberen. Er werd ook een verband gevonden tussen opleidingsniveau en voedselneofobie: deelnemers met een laag opleidingsniveau scoorden significant hoger op de FNS dan hoger opgeleiden.


bron: VoedingNu met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken